Nyereményjáték

Nyereményjáték

 
GAGYIWEB GAGYIKÜLDÉS Nyereményjáték szabályzat  

GAGYIWEB GAGYIKÜLDÉS Nyereményjáték szabályzat

A Játék szervezője a Lunir Kft. (1134 Budapest, Lehel utca 11.).

 1. A Játékban résztvevő személyek
  A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték szabályzatban közreadott feltételeket elfogadja.

  Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.
  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

  A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

 2. A Játék leírása
  A játék során a Játékos olyan internetes oldalakat keres, melyek szerinte „gagyi” minősítés érdemelnek. Az így megtalált oldalakat www.gagyiweb.hu/Gagyigyujto oldal erre a célra kialakított felületén keresztül küldheti be a Szervező részére.

 3. A Játék időtartama
  A Játék 2012. augusztus 22. és 2012. december 5. között zajlik.

 4. Jelentkezés a Játékra
  A sorsoláson történő részvétel feltétele
  A játék során a Játékos olyan internetes oldalakat keres, melyek szerinte „gagyi” minősíéts érdemelnek. Az így megtalált oldalakat www.gagyiweb.hu/Gagyigyujto oldal erre a célra kialakított felületén keresztül küldheti be a Szervező részére.
  Egy Játékos többszörös eséllyel indulhat a nyereményekért. Minden egyes beküldött oldal részt vesz a játékban, melyek közül Sorsolás útján választ a Játék Szervezője. Ha az adott oldalt több Játékos is beküldte, az a Játékos jogosult az adott Nyereményre, aki először küldte be az adott oldalt.

  A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.

 5. Nyeremény
  Főnyeremény:
  1 db. ASUS K43E-V315D Zöld Notebook

  További nyereményeink:
  1 db. SAMSUNG S5570l Galaxy Mini Zöld
  1 db. Silicon Power Stream S10 USB3.0 külső winchester
  1 db. Apple Ipod Shuffle 2GB Zöld MC750BT/A
  valamint 5 db Microsoft Notebook Compact Optical USB zöld egér

  A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
  A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség a Szervezőt terheli.
  A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti, a Játékos részére az személyi jövedelemadó kötelezettség teljesítéséhez szükséges igazolást a nyereménnyel együtt átadja.

  A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a Játékos viseli.

 6. Sorsolás
  A sorsolás 2012. december 6-án történik, a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen haladéktalanul értesítjük. Minden nyereményhez egy-egy pótnyertest is sorsolunk.

  Amennyiben a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával, annak helyébe a pótnyertes lép.
  A nyerteseinek nevét a faccebook.com/gagyiweb oldalon tesszük közzé.

 7. Nyertesek értesítése
  A nyerteseket minden esetben e-mail üzenetben értesítjük.

 8. A nyeremények kézbesítése
  A nyereménytárgy a szervező budapesti irodájában kerül átadásra.

  A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 9. Adatkezelés
  A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy
  - megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;
  A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 

 10. Felelősség kizárás
  A regisztráció, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Lunir Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

  A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
  A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 11. Egyéb
  A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
  Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a az info@gagyiweb.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel, hogy melyik játékban játszott.

 
Regisztráció | Elfelejtett jelszó
 
Kapcsolat

Kapcsolat

tel.: +36-30-950-5670
e-mail: info@gagyiweb.hu

Adatvédelmi elvek

Hírlevél

Az e-mail címed megadása után az ok gombra kattintva iratkozhatsz fel hírlevelünkre!

Legutóbbi cikkek

Üdvözlünk!
2012. 09. 03. 13:23:13
Jó, hogy idetaláltál. Reméljük, rendszeresen...
Mit tegyek ha beküldték az oldalam gagyinak?
2012. 08. 29. 10:59:51
Nem kell tenned semmit, szakértőink felveszi...
 
 

Gagyiweb.hu Adatvédelem

A Gagyiweb.hu csapata (későbbiekben: Szolgáltató) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt szem előtt tartva ismerteti adatvédelmi irányelveit:

A Gagyiweb.hu látogatói és felhasználói valós kilétük felfedése nélkül vehetik igénybe az oldalt, személyes jellegű adatokat nem kell megadniuk. Az adatszolgáltatás a felhasználó részéről önkéntes, a megadott adatokat harmadik fél részére nem adjuk át.

Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű tájékoztatást ad, amelyben ismerteti az adatfelvétel módját, célját és elveit. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé.

Kötelező adatszolgáltatás esetében Szolgáltató köteles az adatkezelést elrendelő jogszabályi rendelkezés pontos megjelölésére. Az adatkezeléssel érintett személyt tájékoztatás illeti meg az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. Amennyiben a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az adatokat, erről a felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez a felhasználást megelőzően köteles megszerezni az érintett határozott hozzájárulását. E körben az érintett jogosult a tervezett felhasználást megtiltani.

Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a törvényben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.